top of page

L'ESPORT

Què és: origen i història

És un esport tradicional del nord d’Itàlia i el sud de França que adopta el nom de l’implement amb què es juga: el tamborí. Es considera el precursor del tennis ja que les similituds amb aquest esport són múltiples.

La primera referència escrita del tamborí la trobem al segle X, en el llibre “Cronicon Salernitarun” (autor desconegut) on es parlava d’un joc de pilota. Més endavant, cap el segle XVI; en el llibre d’Antonio Scaino da Saló (“Trattato del giuco con la Palla”; Vinegia, MCLV) s’expliquen quins eren els jocs més practicats en aquella època i hi trobem:  il “bracciale”, la “pallacorda” i la “palla con lo scanno”.

La “palla con lo scanno” es considera el pas previ a la utilització del tamborí; quan es substitueix el “guà de fusta” amb que es colpejava la pilota per un cercle cobert amb pell d’animal (xai o porc).

L’evolució de l’esport ha anat marcada pel desenvolupament del material utilitzat, s’ha passat d’utilitzar pell d’animal als seus orígens a plàstic i tela sintètica a l’actualitat.

El 1890 és considera el punt de partida oficial del tamborí. El reconeixement, per part de La Federazione Ginnastica d’Italia, com a joc fa que obtingui una categoria que equivalgui a la d’esport en l’actualitat.

El 1903 somia les Olímpiades després que Pierre de Coubertin parli amb el rei Vittorio Emanuele i el Papa Pius X i estudiï la possibilitat d’incloure’l dins les 20 disciplines esportives que formaran part dels Jocs Olímpics. Finalment no s’acaben fent a Roma i 15 anys més tard es torna a obrir una via a Amsterdam perquè formi part de les Olimpíades com a esport d’exhibició, però finalment acaba essent un esport de la seva família: el “Jeux de Paume”.

El 1910 es crea la primera entitat que actua com a precursora de la FIPT (Federació Italiana de Tamborí): “Ente per l’organizzazione di tutti gli sport italiani che si occupano del Pallone”. Més tard, el 1927 és crea la FIPT i passa a ser una de les 33 federacions esportives que en aquell temps formaven part dels estatuts del CONI.

L’esport es practica des d’inicis de segle a Itàlia i a França, però a partir dels anys 80 la pràctica esportiva també existeix, amb un nivell molt inferior,  arreu d’Europa: Alemanya, Àustria, Suïssa, Hongria, Escòcia, Bèlgica, San Marino, El Regne Unit, Espanya i Catalunya. També trobem una petita minoria que practica l’esport als Estats Units d’Amèrica, Brasil, Argentina, Egipte, Marroc i Tunísia.

mapa tambori

Clàssic (outdoor)

És el més practicat a Itàlia i a França.  Es juga en un terreny de joc de 80 metres de llargada per 20 metres d’amplada. Es juga a l’exterior sobre terra o asfalt. La pilota és de goma dura, mesura uns 66 mm de diàmetre i és de color blanc. Cada equip està compost per 5 esportistes de camp: 2 defenses, 1 central i 2 atacants.
Pel servei es fa servir un tamborí especial: la tamburella, tamborí ovalat (Itàlia) le Batoir d’engagment, tamborí més petit amb un pal d’uns 80cm. (França).

tamburello open outdoor

Indoor

És el més practicat a nivell Europeu. I és la modalitat que es practica més a Catalunya.
Les dimensions del terreny de joc són de 34 metres de llargada per 16 d’amplada. Existeix una línia pel servei que se situa dos metres després de la línia central. Per categories inferiors es veuen reduïdes. Es juga en pavelló o en pista coberta. La pilota és de baixa pressió.

Cada equip està format per 3 esportistes de camp: 1 central i 2 ales.
Segons la normativa de la FIBT (Fédération Internationale de Balle au Tambourin) totes les línies del camp que formen part del terreny de joc són bones a excepció de la central que es considera falta si és tocada.

tamburello indoor

Tambeach

És una modalitat que estiu rere estiu guanya adeptes. Les condicions amb què es realitza aquesta pràctica forma part del seu atractiu: sorra, sol i en molts casos aigua.

Es pot jugar 1x1 o bé 2x2 variant en cada cas les dimensions del terreny de joc. En el primer cas de 24m x7,5m i en el segon 24m x 12m.

La xarxa a 2,35m diferencia els dos camps. La pilota igual que en la modalitat indoor és sense pressió

tambeach

Tambourelli

Modalitat nascuda a Escòcia, marcada per la filosofia d’esport per a tothom, ressalta l’aspecte més lúdic i social de la pràctica esportiva afavorint el respecte i la convivència entre les persones.

Com en la modalitat de tambeach també es participa en forma d’1x1 o 2x2, en aquest cas el terreny de joc té les mateixes dimensions: 9,14m x 3,96m  per ambdós casos i està separat en aquest cas per una xarxa de 1,73m d’alçada.

tambourelli
bottom of page